Duurzaam Inkopen: Impact op de Nederlandse Vastgoedmarkt

Date
01-08-2009
Publication
Report commissioned by Agentschap NL
Expertise
Energy efficiency, Investments

Dit rapport vervolgt met een korte achtergrondschets van bestaand overheidsbeleid ter verduurzaming van de gebouwde omgeving. In sectie drie wordt de rol van de overheid op de Nederlandse kantorenmarkt cijfermatig in kaart gebracht. Sectie vier analyseert de impact van het duurzaam inkoopbeleid op de aanbodzijde, middels de uitkomsten van gestructureerde interviews met de grootste Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers. Het effect van het overheidsbeleid op private eindgebruikers en lokale overheden wordt bediscussieerd in sectie vijf, terwijl de laatste sectie conclusies en aanbevelingen bevat.

Publication

Duurzaam-Inkopen-impact-op-de-Nederlandse-Vastgoedmarkt.pdf

Share this article with your friends and colleagues